Underhållsavtal

Efter överlämnad anläggning kan slutanvändaren teckna ett avtal om operativt underhåll som innebär att vi utför service och förebyggande underhåll av anläggningen. Fördelen för slutanvändaren är att vi medverkar som ett supportstöd efter avslutat projekt och att egen personal kan fokusera på den dagliga driften. På så sätt förlängs anläggningens tekniska livslängd och anläggningen får ett högre restvärde över tid.