Affärsmodell

Vi kan leverera nyckelfärdiga anläggningar från projektering till driftsättning eller verka som produktleverantör av biogasreaktorn MR.

ED Biogas har som mål att förse marknaden med såväl kompetenser som produkter för biogasproduktion. Hos oss och i vårt nätverk har vi innovativa lösningar för allt från sopsortering, elproduktion, biogasrötning samt efterbehandling av rötrest.

ED Biogas kan leverera kompletta rötningsanläggningar men även fungera som produktleverantör av våra biogasreaktorer i andra projekt.