fiskslam

Rötningsförsök med fiskslam

U  EDB har under 2018 tillsammans med RISE i Uppsala gjort utrötningsförsök med fiskslam.  Försöken har utförts under drygt 10 månader i syfte att hitta stabila rötningsprocesser av det mycket kväverika slammet. Fiskslammet har en ...

Läs mer