Biogasreaktor

Referenser

Axsäters avloppsreningsverk i Finspång

Vårt första kommersiella biogasprojekt är nu byggt i Finspång, åt Finspångstekniska verk FTV, med stöd från Energimyndigheter. Projektet har rönt stor uppmärksamhet såväl inom som utanför Sverige.

Inför kommande projekt pågår förhandlingar med såväl fiskeindustrin i Norge, kommunala reningsverk i Sverige och Norge. Vi har även långväga intressenter från såväl Vietnam, Colombia.

 EDB-modellen