Biogasreaktor genomsikt

Om ED Biogas

Ed Biogas är ett konsortium bestående av två konsultföretag med lång erfarenhet av energisystem och automation.

Värmex AB bildades 1985 och består idag av ca 30 medarbetare. Värmex arbetar med projektering av VVS- och energisystem samt injustering och driftoptimering av värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Kunderna finns framför allt inte större fastighetsförvaltningar såväl privata som ägda av Kommun och Landsting

OSG AB bildades 1987 och har idag ca 25 medarbetare. OSG arbetar med automation av fastigheter och fastighetsknutna tekniska system. OSG knyter ihop styrsystem av olika fabrikat, ålder, och komplexitet under ett gemensamt användargränssnitt. Bland kunderna syns stora regionsjukhus Storstockholms lokaltrafik samt diverse större fastighetsägare