Biogasreaktor genomsikt

Om ED Biogas

Ed Biogas är ett konsortium bestående av två konsultföretag med lång erfarenhet av energisystem och automation.

Värmex AB bildades 1985 och består idag av 35 medarbetare. Värmex arbetar med projektering av VVS- och energisystem samt injustering och driftoptimering av värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Kunderna finns framför allt inte större fastighetsförvaltningar såväl privata som ägda av Kommun och Landsting

Läs mer på www.varmex.se

OSG AB bildades 1994 och har idag 28 medarbetare. OSG arbetar med fastighets- och industriautomation. OSG integrerar styrsystem av olika fabrikat, ålder, och komplexitet under ett gemensamt operatörsgränssnitt. Bland kunderna syns stora regionsjukhus Storstockholms lokaltrafik samt diverse större fastighetsägare

Läs mer på www.osg.se