Modulärt byggande av rötningsanläggningar

EDB har under året tagit fram ett system för att bygga kompletta anläggningar på fabrik. Containrar med teknik för gassystem och slamhantering byggs som separata enheter komplett med el och styr och dockas sedan ihop med reaktorn för ...

Läs mer

Rötningsförsök med fiskslam

U  EDB har under 2018 tillsammans med RISE i Uppsala gjort utrötningsförsök med fiskslam.  Försöken har utförts under drygt 10 månader i syfte att hitta stabila rötningsprocesser av det mycket kväverika slammet. Fiskslammet har en ...

Läs mer