Nästa generations biogasreaktor från ED Biogas International ABUnder 2018 har EDB tillsammans med vår fabrik NCE utvecklat vår nästa reaktor, MR generation 2.  

Till nyheterna hör 

  • Nytt värmesystem för varmhållning via ingjutna värmekanaler 
  • Gasbulben borttagen vilket förenklar transport och drifttagning på site