Modulärt byggande av rötningsanläggningar

EDB har under året tagit fram ett system för att bygga kompletta anläggningar på fabrik. Containrar med teknik för gassystem och slamhantering byggs som separata enheter komplett med el och styr och dockas sedan ihop med reaktorn för provkörning på fabrik innan leverans sker till kund.