ED Biogas

ED Biogas har utvecklat och patentsökt en egen Biogasreaktor MR. Reaktorn har flera innovativa lösningar vilket gör den energisnål, driftsäker och med mycket låga servicekostnader. Med vår Biogasreaktor MR kan ED Biogas förse marknaden modern teknik och innovativa lösningar.

Aktuellt

Ångmaskin

Biomassa-eldade ångmaskiner

En artikel om moderna biomassa-eldade ångmaskiner och hur de skulle kunna samspela med vindkraft och solkraft. Moderna biomassa-eldade ångmaskiner

Läs mer

Vill du veta mer om vår Biogasreaktor MR?